MJHD

エモさ駆動開発

slimvでCIMを使う

KeenS/CIM · GitHubkovisoft/slimv · GitHubで使うメモ.

まず,.vimrcに以下を追記する.

" for slimv
let g:slimv_lisp = '~/.cim/bin/cl --repl'
let g:slimv_impl = 'cl'

次に,slimvを改造する.

slimvのディレクトリ/ftplugin/lisp/slimv-lisp.vimを編集し,
function! SlimvSwankLoader()の以下の処理を,

  " Build proper SWANK loader command for the Lisp implementation used
  if g:slimv_impl == 'sbcl'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" --load "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'clisp'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -i "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'allegro'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -L "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'cmu'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -load "' . swanks[0] . '"'
  else
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -l "' . swanks[0] . '"'
  endif

このように書き換える.

  " Build proper SWANK loader command for the Lisp implementation used
  if g:slimv_impl == 'sbcl'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" --load "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'clisp'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -i "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'allegro'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -L "' . swanks[0] . '"'
  elseif g:slimv_impl == 'cmu'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -load "' . swanks[0] . '"'
  " 追記
  elseif g:slimv_impl == 'cl'
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -f "' . swanks[0] . '"'
  " ここまで
  else
    return '"' . g:slimv_lisp . '" -l "' . swanks[0] . '"'
  endif

以上.